Stichting Fishflowform

 

 

Welkom

Ritme en stroming horen bij elkaar. De Stichting Fishflowform wil een vispassage ontwikkelen op basis van ritmische stroming. Zij laat zich onder andere inspireren door het werk van de engelse beeldhouwer en wateronderzoeker John Wilkes. Hij is de uitvinder van het Flowform-principe.

 

Actueel

  • Onlangs verscheen onze Nieuwsbrief No. 1. Deze verschijnt enige malen per jaar. Meldt u zich hier aan!
  • In september 2015 is door middel van proeven in de meetopstelling van Bureau Aangepaste Technologie te Sittard vastgesteld dat het prototype voor project Molenheide stromingstechnisch goed functioneert en dat de vissen (o.a. Kopvoorn, Modderkruiper) de weg stroomopwaarts probleemloos weten te vinden. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de bouw begonnen.
  • In april ontvingen we bericht van de Belastingdienst dat de Stichting Fishflowform met terugwerkende kracht vanaf 29 augustus 2014 de ANBI-status is verleend, waardoor giften aan onze Stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Financiering

Tot nu toe is financiële steun voor het onderzoek verleend door de Fred Foundation, de Triodos Foundation en de ASN-Foundation. Ook van particulieren zijn giften ontvangen. Met deze toezeggingen en giften zijn de geraamde kosten op de locatie Molenheide nagenoeg gedekt. Inmiddels is een crowdfunding-actie gestart om o.a. ook onderzoek op een tweede locatie te financieren. Ook uw bijdrage is van harte welkom!

Onderzoeksfase 2/Projecten (2014-heden)

Momenteel worden met verschillende partijen twee projecten voorbereid en uitgevoerd om een prototype op volle schaal  in de praktijk te testen. In de nu lopende  tweede fase van het onderzoek wordt hiermee onder andere het gedrag van vissen in het open water bestudeerd.

  • Project Molenheide (omgeving Soerendonk)
  • Project Lankheet (omgeving Haaksbergen)

De projectnotitie fase 2 geeft meer informatie over de opzet van deze activiteiten.

Onderzoeksfase 1 (2012-2014)

In fase 1 van het onderzoek werd vastgesteld dat de ritmische stroming ook in diepe flowforms kan worden opgewekt. De alternerende vortices die ontstaan blijken niet volledig tot de bodem te reiken. Voor de passage van  vissen is dit gunstig, omdat daardoor in de diepere zones een rustiger stroming overweegt.

Initiatiefnemers en samenwerking

In 2012 ging de Werkgroep Fishflowforms van start. Deze bestaat uit Paul van Dijk (beeldhouwer en flowformontwerper), Bart Wesseling (waterbouwkundige), Peter Schukking (hydraulicus) en Hans van Sluis (watertechnoloog). De drie laatstgenoemde personen vormen tevens het bestuur van de Stichting Fishflowform.

Momenteel wordt samengewerkt met het Waterschap De Dommel, de Stichting Waterpark Lankheet en de Vakgroep Vloeistofmechanica van TU Delft. Verschillende deskundigen adviseren op ad hoc basis, o.a. over de visecologie. Namens een van de samenwerkingspartners heeft Joost van der Cruijssen (Waterschap De Dommel) zitting in de Werkgroep.

Verder worden er contacten onderhouden met de Flowform Trust en de Foundation for Water in Forest Row (GB) en het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D).

Idee

Het idee van een fishflowform werd in 2005 geopperd in de discussie na een voordracht van John Wilkes op het symposium "Het wezen van water" van de Stichting WATER Drager van Leven. Doordat aanvankelijk onduidelijk was hoe met de beschikbare flowform-ontwerpen voldoende diepte kon worden gecreëerd voor de passerende vissen, kwam concrete uitwerking ervan niet onmiddellijk op gang.

 

Contact

Stichting Fishflowform, Franklinstraat 88, 3817 VH, Amersfoort

E info@fishflowform.nl - M 06 1032 6422

Laatste aanpassing 02 december 2015

er zijn geen sociale media actief

© 2014 jouw website algemene voorwaarden links