Stichting Fishflowform

 

 

Welkom

In de vrije natuur zijn ritme en stroming van water onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Stichting Fishflowform wil een vispassage ontwikkelen op basis van ritmische stroming. Zij laat zich onder andere inspireren door het werk van de Engelse beeldhouwer en wateronderzoeker John Wilkes. Hij is de uitvinder van het Flowform-principe.

 

Actueel

Na de afronding van het project Molenheide en de rapportage over het daar verrichte onderzoek is met verschillende partijen overlegd over een mogelijk vervolg. In januari 2020 is de aanleg gestart van een nieuw bevloeiingsproject op het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen. Hier zullen drie Fishflowforms worden ingezet voor de behandeling van het inlaatwater.

 

Een rijk geïllustreerde brochure over het project Molenheide kan hier worden gedownload.

 

Nieuwsbrieven, artikelen en rapporten

  • Najaar 2016 ging de vispassage Molenheide, met daarin 10 fishflowformelementen, in bedrijf (zie hierboven een recente afbeelding).
  • Gedurende de looptijd van het project Molenheide zijn in totaal zeven Nieuwsbrieven uitgebracht. Deze  zijn hiernaast nog te downloaden: nr. 7; nr.6; nr 5; nr 4 en nr 3; Nr. 1 beschrijft uitgebreid de voorbereiding van het project.
  • Op 18 mei 2017 werden donateurs en andere belangstellenden feestelijk ontvangen op de locatie Molenheide. Op 29 mei 2018 is op dezelfde locatie de rapportage over het onderzoek gepresenteerd. Info via het secretariaat.
  • In het voorjaarsnummer van Antroposofie Magazine (nr 5, maart 2017) verscheen een artikel over het project.
  • In het septembernummer 2019 van Wasserzeichen (het huisorgaan van het Institut für Strömungswissenschaften te Herrischried - D) zijn de bij het onderzoek Molenheide waargenomen effecten van de ritmische stroming op het water beschreven.

    Financiering

De aanleg van de vistrap Molenheide en de beproeving zijn bekostigd door Waterschap De Dommel. Voor het eigen onderzoek van de Stichting is financiële steun ontvangen van de Fred Foundation, de Triodos Foundation en de ASN-Foundation. Ook van particulieren zijn giften ontvangen. Met deze bijdragen en giften uit crowdfunding zijn de kosten op de locatie Molenheide gedekt. Het restant is gereserveerd voor onderzoek op een tweede locatie.

Onderzoeksfase 2/Projecten (2014-2018)

Met verschillende partijen zijn twee projecten voorbereid en uitgevoerd om een prototype op volle schaal  in de praktijk te testen. In de tweede fase van het onderzoek is in het project Molenheide onder andere het gedrag van vissen in de FFF-vispassage bestudeerd.

De projectnotitie fase 2 geeft meer informatie over de opzet van deze activiteiten.

Onderzoeksfase 1 (2012-2014)

In fase 1 van het onderzoek werd vastgesteld dat de ritmische stroming ook in diepe flowforms kan worden opgewekt. De alternerende vortices die ontstaan blijken niet volledig tot de bodem te reiken. Voor de passage van  vissen is dit gunstig, omdat daardoor in de diepere zones een rustiger stroming overweegt.

Initiatiefnemers en samenwerking

In 2012 ging de Werkgroep Fishflowforms van start. Deze bestaat uit Paul van Dijk (beeldhouwer en flowformontwerper), Bart Wesseling (waterbouwkundige), Peter Schukking (hydraulicus) en Hans van Sluis (watertechnoloog). De drie laatstgenoemde personen vormen tevens het bestuur van de Stichting Fishflowform.

Er werd samengewerkt met het Waterschap De Dommel, de Stichting Waterpark Lankheet en de Vakgroep Vloeistofmechanica van TU Delft. Verschillende deskundigen adviseerden op ad hoc basis, o.a. over de visecologie. Namens een van de samenwerkingspartners had Joost van der Cruijssen (Waterschap De Dommel) zitting in de Werkgroep.

Verder zijn er contacten onderhouden met de Flowform Trust en de Foundation for Water in Forest Row (GB) en het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D).

Idee

Het idee van een fishflowform werd in 2005 geopperd in de discussie na een voordracht van John Wilkes op het symposium "Het wezen van water" van de Stichting WATER Drager van Leven. Doordat aanvankelijk onduidelijk was hoe met de beschikbare flowform-ontwerpen voldoende diepte kon worden gecreëerd voor de passerende vissen, kwam concrete uitwerking ervan niet onmiddellijk op gang.

 

Contact

Stichting Fishflowform, Franklinstraat 88, 3817 VH, Amersfoort

E info@fishflowform.nl - M 06 1032 6422

Laatste aanpassing 03 maart 2020

 

 

 

 

 

 

er zijn geen sociale media actief

© 2014 jouw website algemene voorwaarden links