Stichting Fishflowform

 

 

Proef fishflowform op locatie Molenheide

 

De belangrijkste partner in het project Molenheide, Waterschap De Dommel, heeft - als onderdeel van een beekherstelproject - een onderzoekslocatie ter beschikking gesteld in de Buulder Aa, ter plekke van de stuw Molenheide in de gemeente Soerendonk. Bijzonder van deze locatie is dat hij op een steenworp afstand ligt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Soerendonk alwaar enige jaren geleden met succes een  grootschalige toepassing van flowforms als schakel in het zuiveringsproces is gerealiseerd. Destijds was dit een wereldprimeur!

In opdracht van Het Waterschap is in 2016 de vispassage gerealiseerd, met 10 daarin geplaatste fishflowforms (afbeelding: Vispassage met fishflowforms in Buulder Aa te Soerendonk - uitsnede bestekstekening Royal HaskoningDHV).

In 2017 en 2018 heeft de Stichting Fishflowform veldonderzoek uitgevoerd naar de hydrodynamische werking van de fishflowforms en naar de mogelijke effecten op waterkwaliteit en omgeving. Daarnaast onderzocht Waterschap De Dommel de vispasseerbaarheid en is het routinematig waterkwaliteits-onderzoek in het kader van het KRW-programma voortgezet.   

De uitgebreide rapoortage kan bij het secretariaat worden aangevraagd.

 

Contact

Stichting Fishflowform, Franklinstraat 88, 3817 VH, Amersfoort

E info@fishflowform.nl - M 06 1032 6422

Laatste aanpassing 14 maart 2023

er zijn geen sociale media actief

© 2014 jouw website algemene voorwaarden links