Stichting Fishflowform

 

 

 

Doelstelling

De Stichting Fishflowform is opgericht op 29 augustus 2014. De Stichting wil met haar werk bevorderen dat in de praktijk van het waterbeheer aandacht wordt gegeven aan en rekening wordt gehouden met de levendragende krachten van water. Hiermee sluit zij aan bij de doelstelling van de Stichting WATER Drager van Leven.

De in artikel 2 van de statuten omschreven doelstelling van de Stichting Fishflowform luidt:

  1. Het ontwikkelen van een vispassage die is gebaseerd op het kenmerkende stromingspatroon van een   flowform. Daarbij zijn de volgende subdoelen, tevens functiekenmerken van een fishflowform, onderscheiden: 

    1. herstel vande ecologische continu´teit (vispassage) tussen watersystemen;

    2. verbetering van het aquatische ecosysteem;

    3. creatie van een landschappelijk element met hoge belevingswaarde.

  2. Het verspreiden van de resultaten van het onwikkelingstraject.

De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.

 

Contact

Stichting Fishflowform, Franklinstraat 88, 3817 VH, Amersfoort

E info@fishflowform.nl - M 06 1032 6422

Laatste aanpassing 20 februari 2017

 

er zijn geen sociale media actief

© 2014 jouw website algemene voorwaarden links