Stichting Fishflowform

 

 

Welkom

In de vrije natuur zijn ritme en stroming van water onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Stichting Fishflowform wil een vispassage ontwikkelen op basis van ritmische stroming. Zij laat zich onder andere inspireren door het werk van de Engelse beeldhouwer en wateronderzoeker John Wilkes. Hij is de uitvinder van het Flowform-principe.

Projecten

Met verschillende partijen zijn twee projecten voorbereid en uitgevoerd om een prototype op volle schaal  in de praktijk te testen. In het project Molenheide onder andere het gedrag van vissen in de FFF-vispassage bestudeerd.

De projectnotitie fase 2 geeft meer informatie over de opzet van deze activiteiten.

Actueel

  • Op 7 mei 2023 vindt op de locatie Molenheide een fenomenologische studiedag plaats. Paul van Dijk en Hans van Sluis begeleiden waarnemingen in het veld en geven toelichting op het ontwerp van de vistrap en het in 2018 verrichte energetisch onderzoek. Zie de flyer. Inlichtingen en aanmelden via: paulcavandijk@gmail.com .

Nieuwsbrieven, artikelen en rapporten

  • Najaar 2016 ging de vispassage Molenheide, met daarin 10 fishflowformelementen, in bedrijf (zie hierboven een recente afbeelding).
  • Gedurende de looptijd van het project Molenheide zijn in totaal zeven Nieuwsbrieven uitgebracht. Deze  zijn hiernaast nog te downloaden: nr. 7; nr.6; nr 5; nr 4 en nr 3; Nr. 1 beschrijft uitgebreid de voorbereiding van het project.
  • In het voorjaarsnummer van Antroposofie Magazine (nr 5, maart 2017) verscheen een artikel over het project.
  • In het septembernummer 2019 van Wasserzeichen (het huisorgaan van het Institut für Strömungswissenschaften te Herrischried - D) zijn de bij het onderzoek Molenheide waargenomen effecten van de ritmische stroming op het water beschreven.
  • Na de afronding van het project Molenheide en de rapportage over het daar verrichte onderzoek is met verschillende partijen overlegd over een mogelijk vervolg. In januari 2020 is de aanleg gestart van een nieuw bevloeiingsproject op het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen. In 2021 zijn hier drie Fishflowforms geïnstalleerd voor de behandeling van het inlaatwater.
  • In 2022 is op Het Lankheet eveneens onderzoek verricht naar de energetische effecten van de flowformstroming op het water en de omgeving. Hiervan is een uitgebreid rapport opgesteld. Een exemplaar voor persoonlijk gebruik kan worden aangevraagd via info@fishflowform.nl

Financiering

De aanleg van de vistrap Molenheide en de beproeving zijn bekostigd door Waterschap De Dommel. Voor het eigen onderzoek van de Stichting is financiële steun ontvangen van de Fred Foundation, de Triodos Foundation en de ASN-Foundation. Ook van particulieren zijn giften ontvangen. Met deze bijdragen en giften uit crowdfunding zijn de kosten op de locatie Molenheide gedekt. Het restant is gereserveerd voor onderzoek op een nieuwe locatie.

Voorgeschiedenis

In fase 1 van het onderzoek werd vastgesteld dat de ritmische stroming ook in diepe flowforms kan worden opgewekt. De alternerende vortices die ontstaan blijken niet volledig tot de bodem te reiken. Voor de passage van  vissen is dit gunstig, omdat daardoor in de diepere zones een rustiger stroming overweegt.

Initiatiefnemers en samenwerking

In 2012 ging de Werkgroep Fishflowforms van start. Deze bestond toen uit Paul van Dijk (beeldhouwer en flowformontwerper), Bart Wesseling (waterbouwkundige), Peter Schukking (hydraulicus) en Hans van Sluis (watertechnoloog). Beide laatstgenoemden vormen het huidige bestuur van de Stichting Fishflowform.

Er is samengewerkt met het Waterschap De Dommel, de Stichting Waterpark Lankheet en de Vakgroep Vloeistofmechanica van TU Delft. Verschillende deskundigen adviseerden op ad hoc basis, o.a. over de visecologie.

Verder zijn er contacten onderhouden met de Foundation for Water in Forest Row (GB) en het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D).

Idee

Het idee van een fishflowform werd in 2005 geopperd in de discussie na een voordracht van John Wilkes op het symposium "Het wezen van water" van de Stichting WATER Drager van Leven. Vooralsnog was echter onduidelijk hoe bij de beschikbare flowform-ontwerpen voldoende diepte kon worden gecreëerd voor de passerende vissen.

 

Contact

Stichting Fishflowform, Franklinstraat 88, 3817 VH, Amersfoort

E info@fishflowform.nl - M 06 1032 6422

Laatste aanpassing 11 april 2023

 

 

 

 

 

 

er zijn geen sociale media actief

© 2014 jouw website algemene voorwaarden links